Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dětský rybářský kroužek historie

 

gg.jpg

 

 

 

Kronika mladých rybářů MO Kdyně byla založena v roce 1980 p. Jaroslavem Zlobickým.  Historie kroužku mladých rybářů se však datuje již od roku 1969, kdy tento vznikl při ZDŠ ve Kdyni a vedl ho p. Karel Marcel - člen MO Kdyně. Bylo přihlášeno 27 žáků, několik přestalo kroužek navštěvovat a konalo se 7 schůzek. Více informací se nezachovalo.

Školní rok 1969-1970 přihlášeno 19 žáků, počet schůzek 17.

Školní rok 1970-1971 přihlášeno 12 žáků, počet schůzek 18 a byly uspořádány rybářské závody v Brnířově.

Školní rok 1971-1972 navštěvovalo rybářský kroužek 10 žáků (jeden byl vyloučen) a uskutečnilo se 19 schůzek.

Na začátku školního roku 1972-1973 navštěvovalo kroužek 12 chlapců, byly uspořádány rybářské závody a členové kroužku se zapojili do sběru odpadových surovin.

Školní rok 1973-1974 navštěvovalo kroužek 8 žáků, jeden byl pro nezájem a docházku vyloučen.

Ve školním roce 1974-1975 byl počet chlapců 20, uskutečnilo se 21 schůzek, p. Marcelem zařazeny do výuky „pravidla silničního provozu“, jelikož chlapci jezdí na ryby na kolech. Ze strany vedení školy konstatováno poděkování za vedení kroužku a zájem na další činnosti kroužku.

Školní rok 1975-1976 navštěvovalo kroužek 27 členů a uskutečnilo se 25 schůzek. Během roku chytili chlapci 74 kaprů o váze 94,30 kg.

V roce 1976-1977 měl kroužek 29 členů, z toho byla jedna dívka, uskutečněno 27 schůzek, odpracováno 89 brigádnických hodin a odevzdáno celkem 1.094 kg odpadových surovin.

 

Od roku 1977 převzal funkci vedoucího mládeže pro nemoc p. Karla Marcela p. Jaroslav Zlobický.

 

V roce 1977-1978 je mezi mládeží o rybařinu velký zájem, krouže navštěvuje 36 žáků, bylo uskutečněno 31 schůzek. MO Kdyně uspořádala pro mladé rybáře závody, kde nejúspěšnější byli: 1. Sazama L., 2. Šobr V., 3. Kuželík L.

Rybařina táhne i v roce 1978-1979 kdy kroužek navštěvovalo 39 žáků a opět byly pro mladé uspořádány závody doplněné o otázky z teoretických znalostí. Nejlepší účastníci: 1. Konop J., 2. Váchal V., 3. Končaba A. Kroužek obdržel již dlouho objednané nářadí na rybolovnou techniku (RT) a činnost kroužku byla zpestřena o nácvik RT, s výhledem účastí v celostátní soutěži mladých rybářů „Zlatá udice“.

V roce 1979-1980 bylo přihlášeno 47 dětí, z toho 5 dívek a 5 členů dojíždělo ze ZDŠ Mrákov. Pro velký zájem byl kroužek rozdělen na dvě části a uskutečnilo se 32 schůzek. Opět se uskutečnily rybářské závody pro mladé, jejichž součástí byly teoretické znalosti, na prvních místech se umístnili: 1. Šilhánek J., 2. Kruml M., 3. Fořt M.

 

V školním roce 1980-1981 bylo přihlášeno 48 žáků, z toho 5 děvčat. Byly uspořádány rybářské závody v Zahořanech, zúčastnilo se pouze 10 závodníků, soutěž zahrnovala RT (skish+arenberg) a teoretické znalosti (5 otázek a 5 ryb). Nejlepší tři závodníci byli: 1. Končaba A., 2. Váchal V., 3. Sokol V.

V roce 1981-1982 bylo přihlášeno 67 žáků, z toho 7 dívek, ale kroužek dokončilo pouze 50 členů. Bylo uskutečněno 36 schůzek a pro MO odpracovali 65 brigádnických hodin. Byly uspořádány rybářské závody v Zahořanech již jako místní kolo „Zlatá udice“. Jako první se umístnila Holubová L., 2. Váchal V., 3. Šobr L. Prvních šest reprezentovalo MO na okresním kole ZU v H. Týně: Sokol V., Váchal V., Končaba A., Šobr L., Halada M. a Holubová L. Z těchto Sokol, Váchal a Holubová postoupili do krajského kola.

V roce 1982-1983 bylo přihlášeno 46 žáků, dokončilo 37, uskutečnilo se 32 schůzek, jedna byla pracovní. Bylo uspořádáno místní kolo ZU, kde se první umístnila Holubová L., 2. Váchal V., 3. Šobr L. Na okresním kole ZU reprezentovali: Holubová L., Váchal V., Šobr L., Halada M., Praštil J. a Kaufner L. V kronice se uvádí, že díky hrubé chybě pořadatelů skončilo družstvo druhé, jinak by bylo první. Krajského kola se zúčastnili Holubová L., Váchal V. a Šobr l.

V roce 1983-1984 pracovalo v rybářském kroužku 40 členů, bylo uskutečněno 29 schůzek. Místní kolo ZU bylo uspořádané v Brnířově, účast byla 18 členů. Šest nejúspěšnějších, Holubová L., Kaufner L., Patka J., Váchal V., Šobr L. a Fous K., startovalo na OK ZU pořádaném ve Kdyni, kde skončilo na prvním místě a členové Holubová L., Kaufner L. a Váchal V. reprezentovalo okres na krajském kole pořádaném v Horšovském Týně.

V roce 1984-1985 navštěvovalo kroužek 46 členů, byly vytvořeny dvě skupiny, schůzek se účastnil další vedoucí Kruml M. Z místního kola ZU šest nejlepších, Kaufner K., Kaufner L., Váchal M., Patka J., Černá R. a Adámková G., reprezentovalo na OK ZU v Poběžovicích a umístnilo se na prvním místě. Okres na krajském kole ZU reprezentovali Váchal M., Kaufner L., a Černá R.

V roce 1985-1986 bylo přihlášeno 51 členů a dokončilo 37 členů, z toho 3 dívky. Na okresním kole ZU reprezentovali MO Adámková G., Antošová H., Váchal M., Kaufner K., Šlehofer Z., Hořejší Z., a celkově obsadili první místo. Do krajského kola byli nominováni Adámková G., Antošová H., Kaufner K. a Váchal M.

V roce 1986-1987 měl rybářský kroužek 42 členů, z toho 5 dívek. Organizaci v okresním kole ZU reprezentovali a obsadili celkově 1. místo: Váchal M. (1); Praštil J. (2); Šmucr Z. (3); Šlehofer Z. (10) a dívky Adámková G. (2); Antošová (3). Na národním kole reprezentoval Váchal M., kde se umístnil na 14. místě

V roce 1987-1988 navštěvovalo rybářský kroužek 29 chlapců a 6 dívek. V okresním kole ZU konaném v H. Týně naše mužstvo zvítězilo. Do krajského kola za okres postoupili Antošová, Adámková, Váchal M. a Praštil J. Do národního kola postoupili Adámková G. a Váchal M., kronika uvádí, že Adámková G. byla chybou pořadatele diskvalifikována a její dosažené dobré výsledky citelně chyběly. Váchal M. se umístnil na 11. místě.

V roce 1988-1989 měl rybářský kroužek 40 členů a byl rozdělen na tři části. Skupina p. Váchala se věnovala nácviku RT. V okresním kole skončilo naše družstvo „až druhé“. V krajském kole reprezentovali pouze R. Antony (na OK ZU 4.) a J. Petrželková (na OK ZU 1.). M. Váchal se zúčastnil MR v RT mládeže konaném v Šariši, kde však startoval za MO Aš.

V roce 1989-1990 se zapojilo do rybářského kroužku 45 členů, z toho 4 dívky. MK ZU se zúčastnilo 38 členů. Okresní kolo ZU pořádala naše organizace na Bílce a naše družstvo obsadilo 1. místo, v dívkách byla Antonyová druhá a hoši se seřadili: 1. Antony; 3. Weis; 6. Soběhart; 7. Schamberger a 10. Haas. Na krajské kolo byli nominováni R. Antony, Soběhart a Schamberger.

V roce 1990-1991 bylo organizováno 46 mladých členů. Místní kolo ZU proběhlo na Bílce a pro reprezentaci na OK ZU v Poběžovicích bylo vybráno družstvo ve složení Weis, Haas, Antony, Kubec, Kuželík a Janáček, kde se umístnilo na 1. místě. Na krajské kolo ZU jeli: Weis skončil 11, Antony 13, Kubec 17 a Kuželík 18.

V roce 1991-1992 navštěvovalo rybářský kroužek 25 členů a byla proto jen jedna skupina pod vedením p. Váchala. Místní kolo ZU se uspořádalo na Bílce a prvních šest se zúčastnilo OK ZU v H. Týně, kde přes velkou snahu ostatních družstev porazit naše, opět obsadili 1. místo. Krajského kola v Plzni se zúčastnili Antony R., Kubec R. a Paleček J.

V roce 1992-1993 pracovaly dvě rybářské skupiny v celkovém počtu 38 dětí. Místní kolo ZU vyhrál J. Paleček před M. Hanou. Na OK ZU nás reprezentovali Paleček J., Hana M., Mareš P., Kazda L., Kastner Zd. a dorostenec R. Kubec. Obsadili jsme druhé místo a v krajském kole reprezentoval MO jen dorostenec R. Kubec.

V roce 1993-1994 opět pracovaly dva rybářské kroužky v počtu 40 dětí. Na okresním kole konaném v Domažlicích nás reprezentovali Piskáčková J., Paleček J., Drnec L., Hana M., Kazda L., Mareš P. a v družstvech obsadili 1. místo. Na krajském kole reprezentovali okres Hana, Drnec a Paleček.

V roce 1994-1995 zahájil kroužek svojí činnost v říjnu nácvikem RT u garáží, navštěvovalo jej 42 dětí, rozdělených na dvě skupiny. Poslední dubnovou neděli proběhlo MK ZU na Bílce: 1. Hana M., 2. Paleček J., 3. Drnec L., 4. Piskáček J., 5. Mareš P., v dorostu 1. Kubec R. V květnu jsme pořádali OK ZU, od 08:00 hod na Bílce a po obědě na hřišti Sokola Kdyně. Výsledky: 1. MO Kdyně, 2. H. Týn, 3. Domažlice, jednotlivci žáci: 1. Hana M., 2. Drnec L., žákyně: 1. Lenková Zd., 2. Piskáčková J. Krajské kolo ZU: 3. Hana m., 4. Drnec L. V Národním kole ZU se umístnil 13. Drnec L. a 17. Hana M.

V roce 1995-1996 navštěvovalo rybářský kroužek 39 dětí a 4 dorostenci, MK ZU se uskutečnilo poslední sobotu v dubnu na „Bílce“ s těmito výsledky: 1. Černý D., 2. Piskáček J., 3. Kašpar J., dorostenci 1. Drnec L., 2. Hana M. V květnu jsme na Bílce opět pořádali OK ZU s těmito výsledky: družstva 1. MO Kdyně; žáci 1. Kašpar J., 2. Černý D., 3. Piskáček J.; žákyně 1. Lenková Zd., 2. Piskáčková J.; dorostenci 1. Hana M. V červnu jsme se zúčastnili územního kola ZU, kde náš okres reprezentovali jen závodníci naší MO s výsledky: 2. Pejčoch M., 5. Černý D., 7. Piskáček J., 9. Kašpar J., žákyně 2. Lenková Zd., 4. Piskáčková J., dorost 2. Hana M. Národního kola se zúčastnili: Piskáček J. a Černý D. s výsledky Piskáček J. 16. místo a Černý D. 26. místo, v družstvech Západočeský US 5. místo. Poslední víkend v červnu rybařilo 9 mladých rybářů na revíru „Podhájí“.   

První schůzka v roce 1996-1997 proběhla v září u garáží, trénovala se RT a začínající rybáři se učili prvním základům. Místní kolo ZU proběhlo opět na konci dubna na Bílce s těmito výsledky: 1. Černý D., 2. Piskáček J., 3. Pejčoch M., nejlepší žákyně byla Lenková Zd. na celkovém 4. místě a nejlepší dorostenec Hana M. Nejlepší závodníci se zúčastnili OK ZU v H. Týně na „Podhájí“ s výsledky: 1. MO Kdyně; žáci 1. Černý D., 2. Piskáček J., 3. Pejčoch M., 7. Löffelman F.; žákyně 1. Lenková Zd.; dorost 1. Hana M., náhradník V. Matouš byl celkově na 4. místě. Územního kola ZU v Plzni – Lobzích se účastnili pouze závodníci z MO Kdyně s těmito výsledky: žáci 1. Piskáček J., 4. Černý D., 5. Matouš V., 6. Pejčoch M.; žákyně 2. Lenková Zd.; dorost 3. Hana M. Národní kolo ZU se konalo v Brozanech u Litoměřic a naši závodníci Černý D. a Piskáček J. obsadili 16. a 18. místo, a družstvo Západočeského ÚS skončilo třetí. Poslední akcí v roce byl opět víkendový pobyt na „Podhájí“.

Rok 1997-1998 opět začal schůzkou v polovině září u garáží a tréninkem RT a získáváním základních rybářských znalostí, zejména u nováčků. Kroužek navštěvovalo 30 mladých rybářů a 3 mladá rybářky. Místní kolo ZU se konalo na „Praštiláku“, bylo chyceno hodně ryb a umístění bylo: žáci 1. Černý D., 2. Matouš V., 3. Beneš Z., první dívka byla celkově 6. Lenková Zd., dorost 1. Piskáček J. Naše družstvo se zúčastnilo 9.5. jarního kola Ligy mládeže v RT, které se konalo v Písku a skončilo na celkovém 6. místě. Podzimního kola ve Frýdlantu se již nezúčastnilo a skončilo celkově 8. Okresní kolo ZU se konalo 23.5. v Domažlicích, a naši závodníci vyhráli, co se dalo. Žáci 1. Černý D., 2. Matouš V., 3. Beneš Zd., 5. Lenárd L.; žákyně 1. Lenková Zd.; dorost 1. Piskáček J. Krajské kolo ZU se konalo 7. a 8. června v Plzni a celkové výsledky byly výborné: žáci 1. Černý D., 3. Matouš V., 5. Lenárd L.; žákyně 2. Lenková Zd.; dorost 3. Piskáček J. Národní kolo ZU se uskutečnilo 25.-28. června v Lysé nad Labem, v krajském družstvu jsme měli zastoupení třech závodníků a celkově skončilo družstvo na třetím místě. Dále jsme se zúčastnili krajského přeboru v RT a mistrovství republiky v RT, kde Zd. Lenková skončila na pěkném 10. místě. Úspěšný rok byl zakončen začátkem července tradičním výletem na „Podhájí“.    

V roce 1998-1999 zahájil kroužek činnost dva týdny po zahájení školy, a navštěvovalo jej 26 rybářů a 3 rybářky. Místní kolo ZU se pořádalo již 3.4.1999, a zúčastnilo se ho 27 závodníků, nejlepší byli žáci 1. Beneš Zdeněk, 2. Husníková G., 3. Šplíchal Vojta; dorostenci 1. Černý David. Šest nejlepších reprezentovalo organizaci na OK ZU v Horšovském Týně 18.5.1999, a v kronice se doslova píše, že týmu nedařilo, někteří závodníci nepodali obvyklé výkony, ale přesto družstvo obsadilo 1. místo, v žácích byli: 1. Bečvář Jaroslav, 2. Beneš Zdeněk, 5. Šplíchal Vojta, 7. Benda Tomáš; žákyně: 2. Husníková Gábina a dorostenci: 1. Černý David. Na územním kole ZU v Ostrově nad Ohří nás úspěšně reprezentovali tři závodníci s těmito výsledky, žáci: 3. Beneš Zd., Bečvář Jar., a dorostenci: 1. Černý David. Na Národním kole ZU v Hradci Králové obsadili naši závodníci celkové 5-té místo v družstvech. Dne 29. dubna se naše družstvo zúčastnilo krajského přeboru v RT, kde Zdeňka Lenková obsadila 2. místo v juniorkách, hoši obsadili 5,7 a 9 místo. Ligy mládeže v RT jsme se zúčastnili jen podzimního kola v Písku a obsadili jsme celkové 10. místo. Tradičně na začátku července proběhl výlet na „Podhájí“, kterého se zúčastnilo 8 hochů a jedna dívka.

V roce 1999-2000 začalo rybářský kroužek navštěvovat 31 mladých rybářů a 3 mladé rybářky, proběhlo 21 schůzek ve škole a 22 tréninků RT u garáží. Místní kolo ZU proběhlo 16.4. 2000 na Bílce a chytla se jediná ryba – plotice 20 cm. V žácích a žákyních bylo první pořadí: 1. Bečvář Jaroslav, 2. Zikuda Josef, 3. Šilhánek Petr, 4. Paskudová Monika, 5. Benda Tomáš; dorostenci: 1-2. Lenková Zdeňka a Černý David. Další akcí byl přebor ÚS v RT, konaný 28. dubna v Plzni-Lobzích, kde se žáci umístnili: 5. Bečvář J., 7. Benda T., 8. Šilhánek P. a dorostenky 2. Lenková Zdeňka. Na mistrovství republiky v RT byla Zd. Lenková na 8. místě. Okresní kolo ZU pořádala naše organizace dne 20. května, a zúčastnilo se ho 27 závodníků ze čtyř organizací s těmito výsledky: 1. Kdyně, 2. H. Týn, 3. Domažlice, 4. Bělá nad Radbuzou; jednotlivci žáci 1. Bečvář Jar., 2. Benda T., 3. Šilhánek P., 5. Zikuda J.; žákyně 1. Paskudová Monika; dorostenci 1. Lenková Zd. Národního kola ZÚ se z naší organizace zúčastnil jen Jarda Bečvář, a skončil na výborném 9. místě a družstvo územního svazu obsadilo 4. místo. V pátek 3. července za účasti 7+1 jsme opět vyrazili na „Podhájí“, kde jsme chytali ryby celý víkend.