Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška nového člena

 

 

 


 

Přihláška

 

 

za člena Českého rybářského svazu

 

 

 

 

 

Podepsaný

(příjmení a jméno,titul): …...............................................................................................

 

narozený dne:.........................................................v: .......................................................

 

povolání: ….......................................................................................................................

 

místo trvalého pobytu: …................................................................PSČ: ….....................

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že mi nebylo uloženo kárné opatření vyloučení z ČRS nebo MRS a nebylo proti mně ani zahájeno kárné řízení podle Stanov ČRS nebo MRS. Prohlašuji dále, že souhlasím s tím, aby výlučně pro potřeby ČRS byly evidovány moje osobní údaje: rodné číslo bude součástí této evidence pouze v případě, že je to potřebné ke splnění zákonné nebo smluvní povinnosti.

 

Dne: …..........................................................................

 

 

                                                                      …........................................................................

                                                                                                                 vlastnoruční podpis,

                                                                                            u dětí podpis zákonného zástupce

 

 

Záznam místní organizace: